NeKafe.al

në Kafe.al ©

NeKafe.al është një rrjet social i ndërtuar për tu përdorur në lokal, bar, restorant, fast food, etj.
Është një mënyre dhe mundësi e re komunikimi të cilën mund ta përdorni për të njohur apo komunikuar me njerëz të tjerë që gjenden rreth jush.
Dërgoni mesazhe falas duke përdorur interetin apo lidhjen Wifi. Shfrytëzoni rastin, merrni guximin, thyeni akullin. më shumë...