NeKafe.al

në Kafe.al ©

Aktualisht ky aplikacion punon me anë të shfletuesit që gjendet i instaluar në çdo celualar, apo tablet, duke shkruar adresen nekafe.al, ose mund të shkarkohet në Google Play Store për të gjithë ata që kanë sistem Android.
Së shpejti do të ofrohet dhe për platformat e tjera si IOS apo Windows Mobile!


Sapo të regjistroheni në website, plotësoni të dhënat në profilin tuaj, ngarkoni një foto, shkruani pak informacion rreth vetes suaj dhe rreth personit që doni të njihni.

Më pas klikoni linkun majtas me filxhanin e kafes dhe zgjidhni lokalin ku ndodheni. Mbas kësaj do të shfaqet lista e personave që ndodhen në të njëjtin lokal dhe përdorin nekafe.al

Aplikacioni përdor GPS-in e celularit tuaj për të gjetur lokalin ku ndodheni. NeKafe.al nuk do të përdorë vendodhjen tuaj për ndonjë qëllim tjetër. Për ç'do problem ose informacion kontaktoni contact@nekafe.al